Vacatures

De Stichting Veteranen Oost-Nederland(SVON) is een organisatie die zich inzet voor veteranen, (ex) militairen en hun thuisfront in de breedste zin van het woord. Hierbij staan ontmoeten, kameraadschap en saamhorigheid centraal. Middels een tweetal Veteranen ontmoetingscentra in Doetinchem en Eefde probeert de SVON dit te bereiken.

Om dit alles in goede banen te leiden is de SVON op zoek naar een:

– Penningmeester (m/v)
Samen met de andere bestuursleden draag je bij in de uitvoering van haar taken waar nodig maar bovenal heb je de volgende taken:

  • Het beheren van de rekening en de kas van de organisatie
  • De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken
  • FinanciĆ«le verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren
  • Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren

—————————————————————————————————————————————–

– Algemeen bestuurslid (m/v)
Samen met de andere bestuursleden draag je bij in de uitvoering van haar taken waar nodig.

—————————————————————————————————————————————–

– Lid activiteiten commissie(AC)
Samen met de andere leden van de AC draag je zorg voor activiteiten in de breedste zin van het woord. Je bedenkt en organiseert diverse activiteiten en bent actief betrokken bij de uitvoering hiervan.

—————————————————————————————————————————————–

– Gastvrouw/heer(VOC Spoorzicht / VOC Detmers Karzene)
Samen met andere gastvrouwen/heren of alleen draag je zorg voor de openstelling van VOC Spoorzicht en/of VOC Detmers Karzene tijdens de reguliere openingstijden of tijdens speciale dagen/activiteiten.
U bent het aanspreekpunt voor de bezoekers. Het serveren van koffie, thee en andere versnaperingen is een deel van u taken. Indien gewenst leidt u de bezoekers rond door het centrum.

—————————————————————————————————————————————–

Heeft u interesse in een van bovenstaande functies of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen met de secretaris (Sander Boer) via secretaris@svon.nl of via 06-41447366