Reservist in Uruzgan

In ‘Reservist in Uruzgan’ beschrijft Reinder Bielleman zijn ervaringen, emoties en belevenissen tijdens zijn vrijwillige uitzending naar Uruzgan als reservist in het Nederlandse leger. Zoals bekend was het Nederlandse leger vanaf september 2001 actief betrokken bij operaties, gericht op het stabiliseren van landen met een hoog ‘terrorismegehalte’. De Nederlandse missie in Afghanistan gaat uit van […]